KELAN MYÖNTÄMÄ LAKISÄÄTEINEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TULKKAUSPALVELU

OLIVIA KOMMUNIKAATIO-OPETUS & TULKKAUSPALVELUT ON OLLUT KELAN HYVÄKSYMÄ  PALVELUNTUOTTAJA UUDELLAMAALLA VUODESTA 2010 ALKAEN!

Toteutamme puhevammaisten tulkkauspalvelua silloin, kun ihmisellä on kommunikaatio-ongelma ja  tarve käyttää tulkkauspalvelua. Kommunikaatio-ongelmia aiheuttavat mm. afasia, autismi, cp-vamma, dysartria, etenevä neurologinen vamma, kehitysvamma sekä kielellinen erityisvaikeus jne. Ihmisten kommunikaatiovaikeuksia voivat aiheuttaa mm. puheen ymmärtämisen ja tuottamisen eriasteiset häiriöt, kirjoittamisen sekä lukemisen erilaiset vaikeudet. 

Tulkin tehtäviä ovat mm. asioimistulkkaus, kongressi- ja seminaaritulkkaus, kerhotulkkaus, lastentulkkaus, sairaanhoidolliset tilanteet, teatteri- ja museotulkkaukset, ja vapaa-ajantulkkaus, työelämäntulkkaus, hengelliset tilanteet sekä erilaiset urheilu- ja kulttuuritapahtumat.

Yleisemmin tulkkauksessa käytämme erikoisosaamisena puhetta tukevia sekä korvaavia menetelmiä kuten kuvakommunikaatiota ja teknisiä laitteita, piirroksia/piirtämistä, graafisia symboleja, esinekommunikaatiota, epäselvän puheen selventämistä, eleitä, ilmeitä, erilaisia äänenpainoja, tukiviittomia, sormiaakkosia ja kirjoittamista tietokoneen, kirjoituslaitteen tai aakkostaulun avulla jotta tulkkaus onnistuu. 

HUOM!

Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan tulkkauspalveluun videon avulla. Siinä asia kerrotaan selkosuomella, jonka rinnalla käytetään viittomia ja tekstitystä, ole hyvä: 

https://www.youtube.com/watch?v=YHTqUFfYG7g&feature=youtu.be

 

Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskukset alueittain ja niiden yhteystiedot:

http://www.kela.fi/documents/10180/3571044/Vammaisten_tulkkauspalvelu_alueet_ja_yhteystiedot.pdf/e9ddde10-5697-4e9b-8eb0-b74431cf5a18

 

 

KELAN OHJEET HENKILÖSTÖTIETOJEN KÄSITTELYYN

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
Ohjeet henkilötietojen käsittelystä kuulovammaisten,
kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden
tulkkauspalvelussa.

KELAN HYVÄKSYMÄT TULKIT

Päivi Ahola

Puhevammaisten tulkki EAT (40 ov) viittomakommunikaation erikoistumisopinnot (30 op) monialainen, sosiokulttuurinen AMKtutkinto, Humak (245 op) toiminta-alue: pääkaupunkiseutu.

sopimusyhteistyökumppaneiden, laskutuksen ja henkilöstön yhteyshenkilö sekä esihenkilö. Kiinnostuksen kohteita on mm. koiraharrastus, puutarha ja sisustus, museoissa käynti sekä elokuvat. 

yhteystiedot: olivia.palvelut@gmail.com tai p. 040 2161 400

 

TULKIN AMMATTISÄÄNNÖSTÖÄ:


1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.

2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.

3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.

4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.

5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.

6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.

7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.

8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.

9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.

10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.

11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.

12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.

Jaa tämä sivu