Visuaalinen viestintä

Visuaalisen viestinnän tulisi olla yhtä tavoitteellista ja tärkeää kuin kirjallisen tai suullisen viestinnän. Olivia kommunikaatio-opetus & tulkkauspalvelut valmistaa pienen lapsen arjen toiminnallisiin tilanteisiin sopivia kuvataulustoja toiminnallisen ohjauksen ja vuorovaikutustilanteiden tueksi niin paljon kuin lapsi niitä viestinnän tueksi tarvitsee.

Jaa tämä sivu

 

Vammaispalvelulain mukaan viranomaisten myöntämänä sopeutumisvalmennuksena voidaan toteuttaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen esim. kommunikointikansion käytön ohjaus ja mallittaminen puhevammaisten henkilöiden lähi-ihmisille. 

Mitä mallittaminen tarkoittaa?

Mallittaminen tarkoittaa sitä, että puhevammainen, kommunikointikansiota käyttävä lapsi tai nuori saa lähiyhteisöltä, aikuisilta mallia ja tukea siihen, miten hänen kommunikointikansiollaan voi muodostaa esim. lausetasoisia viestejä. Näin hän oppii tuntemaan kansionsa kuvien symbolit sekä merkit, lisäksi hän oppii käyttämään niitä runsaasti juttutilanteissa. Onkin erittäin tärkeää, että kaikki ympäristön ihmiset osaaavat mallittaa kansion käyttöä lapsen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, jotta lapsi saisi mahdollisuuden oppia käyttämään kommunikointikansiotaan sujuvasti ja monipuolisesti.

Kommunikaatio-ohjauksen aikana opetusmenetelminä käytämme esim. esimerkkejä millaisissa tilanteissa kommunikointikansiota voi käyttää, pelejä, tarinoita, satuja, loruja, lauluja jne. 

Lisätietoja kommunikointikansiosta:

http://papunet.net/tietoa/kommunikointikansio

 

 


Haluatko saada lisää tietoa ihmisten muistista ja oppimisesta?

Tutustu HUS:in www sivustolle:

http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/foniatria/lapsen_neuropsykologinen_arvio/muisti_ja_oppiminen/Sivut/default.aspx

SIvuston alareunassa on esillä Länsi-Uudenmaan sairaaloiden ja erikoissairaaloiden yhteystiedot!

Kuvakommunikaatio-ohjaus