tukiviittomaopetus

 

SATOJA, TUHANSIA VIITTOMIA LASTEN KOMMUNIKOINNIN TUEKSI

 

Tukiviittoma opetuksessa pienen lapsen vanhemmat sekä hänen lähiyhteisö opettelevat tarpeiden ja toiveidensa mukaisesti arkipäivään liityviä viittomia ottamaan käyttöön lapsen kommunikaatio-ongelman tueksi. Tavoitteena on ohjaten tukea ja kannustaa tukiviittomien käyttöön ottoa.

Tukiviittomia käyttäessä viitotaan lauseesta avainsanat. Esimerkiksi, kun sanon laita takki päälle, voidaan viittoa sana takki. Viittomat toimivat puheen ymmärtämisen ja kielellisen kehityksen tukena.

Lisäksi ne toimivat puhetta tukena ja korvaavana keinona jos lapsi puhuu sanoja niukasti. Ne auttavat myös selkeyttämään lapsen epäselvää puhetta. Tukiviittoma harjoittelut nopeuttavat sanojen ja puheen omaksumista. 

Tukiviittoma opetusaihealue voi olla laaja esim. perheenjäsenet, koti/tavarat/lelut, ruokailu, kehonosat, värit ja vaatteet, luonto, kulkuneuvot, ammatit,  paikat, tavarat, kotimaiset koti- ja villieläimet, ulkomaalaiset villieläimet, meren eläimet, harrastukset, tekemiset, adjektiivit ja vastakohdat, tunnesanasto sekä aikaan liittyviä aiheita.

Tukiviittomaopetuksen aikana opetusmenetelminä käytämme esim. esimerkkejä millaisissa tilanteissa tukiviittomia voi käyttää, pelejä, tarinoita, satuja, loruja, lauluja jne. 

 

Lisää tietoa aiheesta löytyy täältä:

http://papunet.net/tietoa/tukiviittomat-kommunikoinnissa

 

Tämä materiaali on suunnattu ensisijaisesti kommunikaatio-opetukseen ja -ohjaukseen. Kansio voidaan toteuttaa työkaluksi aihepiirettäin joko A4- tai A5-kokoisena:

Viittomakansio tukiviittomisen harjoitteluun | Papunet

 

 

 

Jaa tämä sivu